Young Sheldon ซีซั่น 6 เปิดเผยรายละเอียดเรื่องราวรอบปฐมทัศน์

เรื่องย่ออย่างเป็นทางการสำหรับรอบปฐมทัศน์ Young Sheldon ซีซั่น 6 เรื่อง “Four Hundred Cartons of Undeclared Cigarettes and a Niblingo” ออกฉายแล้ว CBS เปิดเผยรายละเอียดเรื่องราวสำหรับรอบปฐมทัศน์ Young Sheldon...