Elden Ring Story DLC จินตนาการในแนวคิดแฟน UE5 อันน่าทึ่ง

แม้ว่า Elden Ring จะยังไม่ได้รับการประกาศ DLC แต่แฟน ๆ ที่มีความสามารถได้สร้างแนวคิดที่มีรายละเอียดครบถ้วนสำหรับการขยายศักยภาพของเกม ในขณะที่แฟน ๆ รอชื่อล่าสุดของ FromSoftware Elden Ring เพื่อรับเนื้อหาใหม่ ศิลปินด้านสิ่งแวดล้อม Eugenia Lysa ได้สร้างวิดีโอแนวคิดเชิงลึกที่มีรายละเอียดว่าเธอเองเกี่ยวกับ Elden...