TMNT มาถึงเมืองที่น่าพิศวงด้วยซีซั่น 7

อวตารคลาสสิกปี 1987 ของ Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) กำลังจะมาถึง Knockout City โดยเป็นส่วนหนึ่งของซีซัน 7 ซึ่งมีชื่อว่า Mutant Mutiny Knockout City Season 7...