การเปลี่ยนแปลงของ NBA 2K23 MyTEAM รวมถึงการเล่นเกม Co-Op ใหม่

NBA 2K23 จะทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในโหมด MyTEAM อันเป็นที่รัก โดยเพิ่มรูปแบบการเล่นแบบร่วมมือกัน ระดับ Prestige และเวลาคลัตช์สำหรับผู้เล่นเดี่ยว NBA 2K23 เพิ่ม MyTEAM co-opเกมจำลองบาสเก็ตบอล NBA 2K23 ที่กำลังจะมีขึ้นจะนำเสนอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโหมด MyTEAM รวมถึงการเล่นเกม co-op...