Film Independent ประกาศเปิดตัวผู้สร้างภาพยนตร์สำหรับ Imaginar Producers Residency (พิเศษ)

Maria Altamirano, Nicolas Blanco และ Gia Rigoli แต่ละคนจะได้รับทุนสนับสนุนแบบไม่จำกัดมูลค่า 50,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ซึ่งดำเนินการโดย Disney, Searchlight Pictures และร่วมมือกับ NALIP Film Independentได้เปิดตัวผู้สร้างภาพยนตร์สามคนที่จะเข้าร่วมในการเปิดตัว Imaginar...